Hakusanalle ei löydy valmiita ehdotuksia. Voit silti tehdä haun painamalla enteriä tai haku-painiketta.
Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner

Erityisruokavalioiden ilmoittaminen päiväkodissa, koulussa ja lukiossa

Alla olevassa videossa on kuvattu tiivistetysti, miten tilaat erityisruokavalion Sastamalan päiväkodeissa tai kouluissa.

 

Alla on kuvattu vielä vaihe vaiheelta erityisruokavalioiden ilmoittaminen päiväkodissa, koulussa tai lukiossa. Ohjeistus koskee lasten ja nuorten lisäksi näiden toimipisteiden henkilökuntaa.

 

1. Varaa aika lääkärille

Jos epäilet itselläsi tai lapsellasi erityisruokavaliota vaativaa sairautta, varaa aika lääkärille. Lääkäri toteaa oireiden ja tutkimusten perusteella mahdollisen sairauden. Tarvittaessa saat lähetteen ravitsemusterapeutille. Mikäli kyse on monimutkaisesta erityisruokavaliosta (yli 5 rajoitettavaa ruoka-ainetta), ruokapalveluilla on lupa toteuttaa erityisruokavalio ainoastaan Sotesin lääkärin tai ravitsemusterapeutin todistuksella. Tästä voit lukea lisää lasten ruoka-allergioiden diagnosoinnista ja hoidosta.

 

2. Harkitse, sopisiko perusruoka kuitenkin?

Harkitse, onko erityisruokavaliota tarpeen ilmoittaa vai sopisiko perusruoka? Jos sopimattoman ruoan voi jättää lautaselle tai oireet ovat vain lieviä, perusruoka on oikea valinta. Päiväkodin tai koulun henkilökunta ei myöskään pakota lasta syömään ruokaa, mitä tämä ei halua tai voi syödä.

 

3. Olipa kyseessä mikä tahansa erityisruokavalio, täytä aina Selvitys erityisruokavaliosta -lomake

Jos erityisruokavaliolle on tarvetta, ilmoita siitä täyttämällä Selvitys erityisruokavaliosta -lomake. Osaan erityisruokalioista riittää oma ilmoitus, mutta pääsääntöisesti tarvitaan terveydenhuollon todistus, mikäli ruokavalion taustalla ovat terveydelliset syyt. Selvityslomakkeesta on kaksi eri versiota: tavallisella lomakkeella voi ilmoittaa enintään viidestä sopimattomasta ruoka-aineesta. Mikäli rajoitteita on enemmän, on turvallisempaa ja helpompaa ilmoittaa vain sopivat ruoka-aineet – tällöin käytetään lomakkeen pitkää versiota, jossa ruoka-ainetaulukkoon merkitään kaikki ne ruoka-aineet, joita keittiö saa käyttää annoksen valmistamiseen. Lue lisää eri sairauksien ravitsemushoidosta ja sopivan erityisruokavalion määrittelystä.

 

4. Liitä lääkärin tai ravitsemusterapeutin todistus selvitykseen, mikäli selvitys ei valmiiksi ole hoitavan tahon allekirjoittama

Lääkärin tai ravitsemusterapeutin todistus tarvitaan, mikäli ruokavalion taustalla ovat terveydelliset syyt. Helpointa on täyttää Selvitys erityisruokavaliosta -lomake yhdessä hoitavan ammattihenkilön kanssa, jolloin ammattihenkilö todentaa erityisruokavalion tarpeen allekirjoittamalla selvityslomakkeen. Toinen vaihtoehto on pyytää lääkäriltä tai ravitsemusterapeutilta todistus, joka tulee selvityslomakkeen liitteeksi. Terveydenhoitaja voi kirjoittaa erityisruokavaliosta todistuksen, jos lääkäri tai ravitsemusterapeutti on jo aiemmin todennut erityisruokavalion tarpeen ja tästä löytyy merkintä potilasasiakirjoista – tällöin todistus hoituu helposti vaikka kouluterveydenhoitajan kautta eikä lääkärille tarvitse varata aikaa pelkän todistuksen kirjoitusta varten. Yksityisen terveydenhuollon todistukset hyväksytään ainoastaan silloin, kun rajoitettavia ruoka-aineita on korkeintaan 5.

 

5. Varaudu muutoksiin ja erityisruokavalion voimassaolon päättymiseen

Ennen kuin palautat mitään asiakirjoja ruokavaliota koskien, ota niistä itsellesi kopiot ja laita itsellesi kalenteriin muistutus erityisruokavalion voimassaolon päättymisestä. Terveydellisistä syistä johtuvat erityisruokavaliot ovat pääsääntöisesti voimassa korkeintaan 1–3 vuotta. Voimassaolon päätyttyä erityisruoan tarjoaminen lopetetaan, mistä ei ole mahdollista ilmoittaa jokaiselle ruokailijalle erikseen. Ruokailijan tai huoltajan vastuulla on tarvittaessa uusia erityisruokavalioselvitys tai ilmoittaa ruokailukohteen muuttumisesta esim. lapsen siirtyessä päivähoidosta kouluun, vaihtaessa hoitopaikkaa tai koulua.

 

6. Toimita Selvitys erityisruokavaliosta -lomake sekä mahdollinen lääkärin tai ravitsemusterapeutin todistus oikealle taholle

Päiväkodin tai koulun keittiöhenkilökunta ei ota asiakirjoja vastaan, koska erityisruokavaliotietojen hallinta ja valmistus on keskitetty Hopunkallion tuotantokeittiölle. Päiväkodissa asiakirjat palautetaan hoitohenkilökunnalle, joka toimittaa kopiot Servin Hopunkallion toimistolle. Päiväkodin hoitohenkilökunta tarvitsee myös omaan käyttöönsä tiedot sopivasta ruoasta. Kouluissa ja lukiossa asiakirjat palautetaan postitse Servin Hopunkallion toimistolle. Henkilökunnan jäsenet toimittavat omaa erityisruokavaliotaan koskevat asiakirjat postitse Servin Hopunkallion toimistolle. Tarkemmat palautusohjeet löytyvät Selvitys erityisruokavaliosta -lomakkeen viimeiseltä sivulta. Tarkistathan, että asiakirjoista löytyvät kaikki tarpeelliset tiedot!

 

7. Keskiviikkoon mennessä ilmoitettu ruoka on tarjolla seuraavasta maanantaista alkaen

Keskiviikkoon mennessä ilmoitetut erityisruokavaliot siirtyvät tuotantoon siten, että ruoka on tarjolla seuraavan viikon maanantaista alkaen. Huolehdithan erityisruokavalion ilmoittamisesta ajoissa – etenkin syksyllä koulujen alkaessa tietojen käsittelyssä on ruuhkaa. Mikäli tiedot ovat puutteelliset tai lääkärintodistus puuttuu, erityisruokavalio ei siirry tuotantoon, vaan ruokailijalta tai tämän huoltajalta pyydetään lisäselvityksiä. Jos erityisruokavalio ei vielä ole siirtynyt tuotantoon, voi asiakas syödä perusruokaa soveltuvin osin. 

 

8. Oma ruoka on tarjolla nimellä varustettuna – muistathan kuitenkin ilmoittaa poissaoloista!

Erityisruokavalioannokset valmistetaan tavallisesti Hopunkallion tuotantokeittiölle, josta ne kuljetetaan kahdesti viikossa päiväkotien ja koulujen keittiöille tavanomaisen ruokakuljetuksen mukana. Ruoka pakataan metallisin astioihin, joissa kaikki yksittäisen päiväkodin tai koulun erityisruokavalioannokset on helppo lämmittää uunissa ennen ruokailua. Oma ruoka-annos löytyy nimellä varustettuna erityisruokavalioannoksille varatusta paikasta linjastossa. Mikäli ruoka on yli viikon linjastossa syömättä, sen valmistus lopetetaan – tämän vuoksi esim. lomamatkoista on tärkeää ilmoittaa oman päiväkodin tai koulun keittiölle ajoissa.

 

9. Haluatko päivittää erityisruokavalion tietoja?

Jos erityisruokavaliolle ei enää ole tarvetta tai ruokailupaikka vaihtuu esim. koulun vaihtumisen myötä, ilmoita siitä meille Servin toimistolle joko puhelimitse tai postitse. Jos haluat pidentää erityisruokavalion voimassaoloa tai muuttaa sen tietoja, täytä uusi selvityslomake ja palauta se voimassaolevan todistuksen kanssa. Ruokailijan tai huoltajan vastuulla on huolehtia siitä, että erityisruokavaliosta on voimassaoleva lääkärintodistus ja ruokapalveluilla on ajantasainen tieto siitä, missä päiväkodissa tai koulussa henkilö ruokailee. Ruokapalveluissa noudatetaan aina viimeisintä selvitystä erityisruokavaliosta ja vanhat ohjeet poistetaan arkistosta – selvityksessä on siis aina täsmennettävä kaikki oleelliset tiedot, kuten aiemmin diagnosoidut ruoka-aineallergiat!