Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta

(Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25 §)

Ilmoittajan tiedot ovat tarpeen, jotta tarvittaessa voidaan ottaa yhteyttä lisäkysymyksissä. Perustellusta syystä ilmoittajan henkilöllisyys voidaan pitää salassa.