A

Maksukatto v. 2022

Vuonna 2022 maksukatto on 692 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Maksukattoon luetaan seuraavat terveys- ja sosiaalipalveluista perittävät maksut:

  • terveyskeskusmaksu
  • päivystysmaksu
  • osavuorokautisen laitoshoidon maksu (esim. päiväsairaalamaksu)
  • sarjahoidon maksu
  • fysioterapian maksu
  • lyhytaikaisen laitoshoidon perusmaksu
  • suun terveydenhuollon tutkimus- ja hoitomaksut
  • tilapäinen kotisairaanhoito
  • kotisairaalan maksut

Kun potilaalla on kalenterivuoden aikana em. maksuja kertynyt 692 euroa, häneltä ei enää tämän vuoden aikana peritä maksukattoon sisältyviä maksuja. Häneltä peritään kuitenkin tämän jälkeenkin lyhytaikaisesta laitoshoidosta ylläpitomaksua 22,80 euroa hoitopäivältä sekä muut sellaiset terveyspalveluista perittävät potilasmaksut, joita ei lueta maksukattoon.

Maksukattoa kerryttävät maksut otetaan huomioon siinä aikajärjestyksessä, kun hoitoa on saatu. Siten laskutuspäivällä tai laskun maksamisajankohdalla ei ole merkitystä.

Alle 18-vuotiaiden lasten maksut otetaan huomioon huoltajan maksukatossa.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Maksujen kertymisen seurantaa varten potilaalle annetaan asiakasmaksukortti (=seurantakortti). Kaikki terveyskeskuksen toimipisteet ovat velvollisia oma-aloitteisesti antamaan potilaille seurantakortin ensimmäisen sellaisen käynnin yhteydessä, josta perittävä maksu sisältyy maksukattoon.

Maksukaton täyttymisen jälkeen potilaalle annetaan vapaakortti sihteeripalveluista: laskutuksen/infon puhelinnumero 040 540 8870 

Lisätietoja potilasmaksuista voi kysyä terveydenhuollon toimipisteistä.