A

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on ihmisen toiminnasta aiheutuvan elinympäristön pilaantumisen ennaltaehkäisemistä ja jo aiheutuneiden haittojen rajoittamista tai poistamista. Tehtäviin kuuluu mm. ympäristölupien käsittely ja valvonta, maa-ainesten ottolupien käsittely ja valvonta, jätehuollon valvonta, luonnonsuojelu, lausuntojen antaminen sekä vesiin, ilmaan, maaperään ja meluun liittyvät kysymykset. Sastamalan kaupungin ja Punkalaitumen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto (siirryt sivulle sastamala.fi).

Ajankohtaista

Ilmoitus biojätteen kompostoinnista - Jätelaki velvoittaa jokaista kiinteistöä ilmoittamaan biojätteen kompostoinnista 31.12.2022 mennessä. Lue lisää Tampereen kaupungin alueellisen jätehuoltolautakunnan sivuilta (Mouhijärvi ja Suodenniemi) tai Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n sivuilta (muu Sastamala ja Punkalaidun).

Tiedote elintarvikebiojätteen kompostoinnista Pirkanmaan Jätehuollon toiminta-alueella 10.11.2022 (pdf)

Sastamalan kaupunki tehostaa vieraslajien torjuntaa - Uusi sivu www.sastamala.fi/vieraslajit on avattu!

Aiotko kunnostaa rantasi? Muistilista ruoppaukseen ja vesikasvien niittoon (siirryt sivulle sttinfo.fi)

Tietoa vesistöjen kunnostuksen rahoituksesta koottu uudelle sivustolle Rahatpintaan.fi 

Yhteystiedot

sähköposti: ymppi(at)sastamala.fi
henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi(at)sastamala.fi

Ympäristöterveydenhuollon johtaja Hanna Anttila            
p. 040 159 7574  

Mouhijärvi, Suodenniemi, Kiikoinen ja Äetsä
Ympäristötarkastaja Anna Jouttunpää
p. 040 592 3103

Vammala ja Punkalaidun
Ympäristötarkastaja Heidi Leppinen
p. 0400 805 432

Ympäristönsuojelun toimipiste
Sotesi/ Ympäristönsuojelu   
Tampereentie 7 A, 38200 Sastamala