A

Kotona asumista tukevat palvelut

Kotiin vietävien palvelujen tehtävänä on asiakkaiden terveyden ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan säilyttäminen niin, että he voivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Vammaispalvelujen asiakkaiden tarvitsemat palvelut myönnetään henkilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarve arvioidaan tarvittaessa moniammatillisesti, huomioiden asiakkaan oma näkemys palveluntarpeesta. Vammaisuus/vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen.

Kotona asumista tukevia palveluita ovat henkilökohtainen apu, tilapäishoito, kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt ja tuettu asuminen.

Vammaispalvelutoimisto
Aarnontie 17 B 1, 3. krs
38200 SASTAMALA

Palveluaika klo 9 – 15
Asiakastapaamiset ajanvarauksella, keskiviikkoisin ei asiakasvastaanottoa.

Sosiaalityöntekijä Niina Myllymäki, puh. 040 768 3716
Voit jättää soittopyynnön tekstiviestillä.
- vammaispalvelulain mukaiset etuudet
- vammaispalvelun asiakas- ja palveluohjaus

Kehitysvammaisten palveluohjaaja Päivi Hakanen, puh. 040 705 7780
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
- kehitysvammahuollon asiakas- ja palveluohjaus

Kehitysvammaisten palveluohjaaja Anne Haanketo, puh. 040 712 8180
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
- kehitysvammahuollon asiakas- ja palveluohjaus
- kehitysvammaisten perhehoidon ohjaus

Vammaispalveluohjaaja Marita Jantunen, puh. 040 662 1996
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10
- alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki

Vammaispalveluohjaaja Elina Mattila, puh. 040 620 7232
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9–10
- vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

 

Kotona asumista tukevien palvelujen neuvontapuhelin - Ikäneuvo
Arkisin klo 8.00–16.30
Puhelinnumero 040 733 3949

Neuvontapuhelimesta saat apua arjen isoihin ja pieniin pulmiin. Sinua neuvotaan ja ohjataan puhelimessa tarvittaessa hakemaan julkisia tai yksityisiä palveluja, esimerkiksi vammaispalveluja. Puhelinneuvonnasta saat tietoa muun muassa kotona asumista tukevista palveluista, yksityisistä palveluista, asumisesta, omaishoidontuesta, liikkumisesta, taloudellisista etuuksista ja muista raha-asioista, liikuntapalveluista, harrastusmahdollisuuksista ja järjestöjen toiminnasta.