Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niihin tavanomaiseen elämään liittyviin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää lähtökohtaisesti vaikeavammaiselta henkilöltä kykyä itse määritellä avun sisältö, toteuttamistapa ja toteuttamisaika. Henkilökohtaista apua toteutettaessa vaikeavammaisen henkilön pitää kyetä ohjaamaan tilannetta ja toimintaa, jossa avustaja työskentelee ja saa vaikeavammaiselta henkilöltä toimintaohjeensa. Henkilökohtaisella avulla on tarkoitus mahdollistaa ja tukea vaikeavammaisen henkilön itsenäistä elämää, omia valintoja ja hänen omaehtoista toimintaansa. Henkilökohtainen apu toteutetaan joko työnantajamallilla, palvelusetelillä tai ostopalveluna. Palvelutarvearvio ja päätös palvelusta tehdään vammaispalveluissa.

Mikäli haet henkilökohtaista apua sähköisellä hakemuksella, täytä myös sähköinen lomake henkilökohtaisen avun palvelutarpeen määrittämiseen.

Sähköinen hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut

Hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut (pdf)

Sähköinen lomake henkilökohtaisen avun palvelutarpeen määrittämiseen

Lomake henkilökohtaisen avun palvelutarpeen määrittämiseen (pdf)

Ohje henkilökohtaisen avun palvelutarpeen määrittämisen arviointiin (pdf)

 

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkanmaksu sekä ohjaus ja neuvonta kuten myös henkilökohtaisen avun palvelusetelin ja ostopalvelun ohjaus ja neuvonta tapahtuu Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikön kautta.

Henkilökohtaisen avun työnantajamallin käsikirja Pirkanmaa

Palvelusetelirekisteri

Sähköinen ajanvaraus Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikössä

Ajanvaraus palveluseteli

Ajanvaraus työnantajamalli

 

 

 

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä Niina Myllymäki, puh. 040 768 3716. Voit jättää soittopyynnön tekstiviestillä.

Ma. vammaispalveluohjaaja Saila Mäkinen, puh. 040 679 6727. Puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10.

 

Vammaispalvelutoimisto
Aarnontie 17 B 1, 3. krs
38200 SASTAMALA

Palveluaika klo 9 – 15
Asiakastapaamiset ajanvarauksella, keskiviikkoisin ei asiakasvastaanottoa.