Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Palvelulla tuetaan ja mahdollistetaan vaikeavammaisen asiakkaan itsenäinen selviytyminen esim. ikätasoa vastaava asiointi-, harrastus- ja virkistystoiminta.

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetustarpeen pitää johtua vammasta tai sairaudesta ja niistä aiheutuvan haitan tulee olla pysyvä tai pitkäaikainen.

Hakemus - palvelutarvearvio vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu (pdf)

Hakemus - palvelutarvearvio vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu (doc)

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluohjeet 1.7.2018 alkaen (päivitetty 27.3.2020) (pdf)

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalveluohjeet 1.7.2018 alkaen (päivitetty 27.3.2020) (doc)

Hakemus - palvelutarvearvio ikäihmisten kuljetuspalveluhakemus yli 65-vuotiaat (pdf)

Hakemus - palvelutarvearvio ikäihmisten kuljetuspalveluhakemus yli 65-vuotiaat (doc)

Yhteystiedot:

Vammaispalveluohjaaja Elina Mattila, puh. 040 620 7232
puhelinaika ma-ti ja to-pe klo 9-10 
- vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelutoimisto
Aarnontie 17 B 1, 3. krs
38200 SASTAMALA

Palveluaika klo 9 – 15
Asiakastapaamiset ajanvarauksella, keskiviikkoisin ei asiakasvastaanottoa.