Asunnon muutostyöt

Asunnon muutostöillä tuetaan henkilön itsenäistä kotona selviytymistä. Kunta korvaa vaikeavammaiselle henkilölle vakituisen asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset silloin, kun henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee niitä suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Muutostöitä ovat esimerkiksi ovien leventäminen, kynnysten poistaminen, luiskien rakentaminen tai tukikahvojen asentaminen.

Apuvälinekeskuksen asiakasinfo (pdf)

Sähköinen hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut

Hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut (pdf)

 

Yhteystiedot:

Sosiaalityöntekijä Niina Myllymäki, puh. 040 768 3716. Voit jättää soittopyynnön tekstiviestillä.
- vammaispalvelulain mukaiset etuudet

- vammaispalvelun asiakas- ja palveluohjaus

Vammaispalvelutoimisto
Aarnontie 17 B 1, 3. krs
38200 SASTAMALA

Palveluaika klo 9 – 15
Asiakastapaamiset ajanvarauksella, keskiviikkoisin ei asiakasvastaanottoa.