Sastamalan toimintakeskus

 

Toimintakeskus suljettu 4.-31.7.2022.


Toimintakeskuksen tavoitteena on tarjota asiakkaille laadukasta, kuntouttavaa, osallistavaa ja mielekästä työ- ja päivätoimintaa sekä avotyötä.

Kaikessa toiminnassa lähtökohtana on asiakkaan mahdollisimman omatoiminen osallistuminen, toimintakyvyn ylläpitäminen, uusien taitojen oppiminen ja omista asioista päättäminen. Nämä tukevat ja mahdollistavat asiakkaan mahdollisimman itsenäistä asumista ja hyvää elämää.

Arjessamme on tärkeää onnistumisten ja elämysten kautta tuoda sisältöä päiviin ja vahvistaa asiakkaan itsetuntoa ja elämän merkityksellisyyttä. Toivomme, että asiakas itse kokee tulleensa kuulluksi, nähdyksi ja tuntee itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi.

Palvelumme on tarkoitettu oppivelvollisuutensa suorittaneille kehitysvammaisille henkilöille.

Toimintakeskuksen esittely (pdf)

Toimintakeskuksen esittely (doc)

Toimintakeskuksen Facebook-sivu

Toimintakeskuksen blogi

Hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut (pdf)

Hakemus - palvelutarvearvio kehitysvammahuolto & vammaispalvelut (doc)

Tuetun asumisen palvelut

Yhteystiedot

Sastamalan toimintakeskus, Aarnontie 17 B, 38200 Sastamala


* Toimintakeskuksen esimies Tanja Kouvo, puh. 040 712 8201
* Avotyön ohjaus puh. 040 712 8206
*Työtoiminnan ohjaus puh. 040 712 8205
Päivätoimintaryhmät:
* Ruusula puh. 040 712 8202
* Helmi puh. 040 712 8203
* Metsänsiimes puh. 040 712 8204