A

Perheohjaus

Perheohjaus on lyhytkestoista ja ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen palvelua. Perheohjaajat tekevät luottamuksellista työtä pääsääntöisesti perheiden kotona.

Perheohjaus auttaa löytämään omia voimavaroja sekä tarjoaa tukea vanhemmuuteen, kasvatukseen, vuorovaikutukseen ja arjen eri tilanteisiin, kun perheen omat keinot eivät tunnu riittävän.

Perheohjaaja tukee lasta tai nuorta ja hänen vanhempiaan yhdessä tai erikseen. Keinoja mm. toimivaan arjen hallintaan pyritään löytämään ohjauksen, neuvonnan ja yhdessä tekemisen keinoin. Perheohjaajat antavat myös nepsy- ja puhelinohjausta.

Kenelle? 
Kaikille Sotesin alueen alaikäisten lasten tai nuorten perheille, joissa kaivataan apua lapsen tai nuoren kasvatukseen ja perheen toimintatapoihin.

Miten perheohjaukseen hakeudutaan?
Yhteydenotto perheohjaajaan voi tulla lapselta tai nuorelta, vanhemmilta tai heidän luvallaan esim. neuvolasta, opettajalta, koulun sosiaalityöntekijältä, terveydenhoitajalta tai muulta toimijalta lapsiperheen verkostosta.


Perheohjauksen yhteystiedot

perheohjaaja Eeva Kaistamo puh. 040 668 2637 
perheohjaaja Elisa Honkanen puh. 050 346 7128

perheohjaaja Krista Päkärä puh. 040 668 2552


Voit ottaa yhteyttä keneen perheohjaajan tahansa.