Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun toimintamuotoja

Lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan ensisijaisesti palveluseteleillä. Kotipalvelu sisältää arjenhallintaa ja jaksamista tukevia arkisia tehtäviä, kuten siivousta, ruoanlaittoa, pyykinpesua, lastenhoidollisia tehtäviä. Kotipalvelun sisältönä voi olla myös perheen arkirutiinien hallinnan vahvistaminen, perheen oman toimintakyvyn vahvistaminen ja tukeminen, tai vanhempien jaksamisen tukeminen.

Tilanteet, joissa lapsiperheellä on oikeus saada kotipalvelua voivat olla esimerkiksi

•äidin raskaudesta tai synnytyksestä johtuva toimintakyvyn alentuminen

•monikkoperheen vauvavaihe

•äidin synnytyksen jälkeinen masennus

•lasta/lapsia hoitavan vanhemman pitkäaikainen tai äkillinen, vakava uupuminen tai väsymys

•perheen toimintakykyä alentava syy, kuten sairaus, vamma tai muu vastaava

•perheen äkillisesti muuttunut elämäntilanne tai kriisi, kuten perheenjäsenen vakava sairastuminen, kuolema, avo-/avioero

•perheen tarve ohjaukseen ja neuvontaan lastenhoidossa ja arkirutiinien hallinnassa

•lasta/lapsia hoitavan vanhemman välttämättömät, akuutit hoitokäynnit (esim. sairaala-ja terapiakäynnit) läheisverkoston puuttuessa väliaikaisesti

Palvelusetelin arvo tilapäisessä kotipalvelussa on vähintään 22euroa/tunti ja enimmäisarvoltaan on 30 euroa/tunti. Mikäli asiakas ei kykene maksamaan omavastuuosuutta, tulee hänen toimittaa tulotiedot sosiaaliohjaajalle, joka voi korottaa palvelusetelin arvoa asiakkaan tulojen ja perheen koon perusteella.


Säännöllinen kotipalvelu

Säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pidempiaikaisiin, välttämättömiin tuen tarpeisiin. Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen ja perheen toimintakyvyn lisääminen. Työskentelystä laaditaan tavoitteellinen asiakassuunnitelma yhdessä perheen, kotipalvelun työntekijän sekä tarvittaessa muiden perheen kanssa toimivien ja viranhaltijoiden kanssa. Säännöllisen kotipalvelun tarve arvioidaan 3-6 kuukauden välein.

Säännöllisessä kotipalvelussa palvelusetelin arvo määräytyy bruttotulojen, perheenjäsenten lukumäärän sekä palvelutarpeen perusteella. Sosiaaliohjaaja laskee asiakkaan henkilökohtaisen setelin suuruuden ja omavastuuosuuden laskentatyökalun avulla. Palvelusetelin arvo on minimissään 10 euron arvoinen.

Palveluseteleitä lapsiperheiden kotipalveluun voi tiedustella sosiaaliohjaaja Eija Harjuselta puh. 040 689 8130 sekä sosiaaliohjaaja Miia Turrilta puh. 040 702 3117.

Katso lisää palvelusetelituottajista.

Kotipalvelu lastensuojelun avohuollon tukitoimena

Lastensuojelun asiakasperheillä on mahdollisuus saada kotipalvelua yllämainituin perustein. Kotipalvelusta sovitaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa ja se on asiakkaalle maksutonta. Lastensuojelun kotipalvelu tuotetaan ensisijaisesti kunnan omana työnä.