Avopalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Yhteystiedot:

Otathan yhteyttä omaan työntekijään hoitoon liittyvissä asioissa ja suunnitellun lääkehoidon reseptien uudistamispyyntöihin liittyen.

Hoidon tarpeen arviointiin liittyvät yhteydenotot sairaanhoitajan avoimen vastaanoton kautta. 

Maanantaisin klo 14-15, keskiviikkoisin klo 12-14 ja perjantaisin klo 9-10, puhelinnumerosta 040 6617126


YHTEYSTIEDOT SOITTOAJALLE MA-TO KLO 11-11.30


Antti Paukkunen, sosiaaliterapeutti p. 040 661 9399

Hanna Niemi, sairaanhoitaja, sijainen (päihde) p. 040 662 1627

Sari Hassi, sairaanhoitaja (päihde) p. 040 662 4274

Lotta Harjunmaa, asiantuntijasairaanhoitajan sijainen p. 040 662 0114

Jaana Mäkelä, sairaanhoitaja p. 040 665 9035

Minna Harjula, sairaanhoitaja (osa-aikainen) p. 040 668 4348

sairaanhoitajan sijainen, sairaanhoitaja, p. 040 668 2224

Hanneli Koski, sairaanhoitaja (ti ja to Punkalaitumella) p. 040 665 6948

Taina Laakso, lähihoitaja (ryhmät) p. 040 661 7686

Kati Yli-Perttula, lähihoitaja (ti, to Punkalaitumella) p. 040 827 2415

Piia Salokangas, osastonhoitajan viran sijainen, p. 040 507 2544Yksikkö sijaitsee osoitteessa Itsenäisyydentie 2 c, H-siipi, 1. kerros.


Palvelut

Palveluun voi hakeutua ilman lähetettä, omalla yhteydenotolla. Mikäli tilanteen on arvioinut terveyden- tai sosiaalihuollon toimija, toivotaan yhteydenottoa ja lyhyttä yhteenvetoa tilanteesta ja hoidontarpeesta. 

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa hoidon tarpeen arvioon voi hakeutua sairaanhoitajan avoimen vastaanoton kautta. Tavallisimpia hoidon tarpeen arviointiin liittyviä syitä ovat ahdistus ja mielialan haasteet tai arkea haittaava päihdeongelma.

Mikäli sinulla on elämäntilannekriisi tai parisuhdeasiat / muut ihmissuhdeongelmat mietityttävät ja haluat siihen tukea, on ensisijainen yhteydenottopaikka Tukitalo Kriisikeskus, yhteystiedot: https://www.mielenterveysseurat.fi/sastamala/kriisikeskus/   

Hoitosuunnitelman mukaisesti tarjotaan lyhytkestoista (1-10 käyntiä) keskusteluapua ja tukea matalalla kynnyksellä mielenterveyteen ja/tai päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa. Hoitosuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti yhdessä oman työntekijän ja lääkärin kanssa. Yksilökäynnit ovat tavoitteellisia ja määräaikaisia. Mikäli on tarvetta kannattelevaan hoitoon se toteutetaan ryhmämuotoisissa palveluissa. 

Sairaanhoitajan avoin vastaanotto on lähetteetön ohjaus- , neuvonta- ja arviointiaika. Avoimelle vastaanotolle voi ottaa yhteyttä, kun on kyse mielenterveyden ongelmasta tai päihteidenkäytöstä johtuvista ongelmatilanteista, huolesta omaan tai omaisen vointiin liittyen. Palvelun tavoitteena on varhainen puuttuminen ja tilanteiden hankaloitumisen estäminen sekä ennaltaehkäisevä työote.


Avoin sairaanhoitajan vastaanotto on ma klo 14-15, ke klo 12-14 ja pe klo 9-10.

Työntekijälle voi tuolloin soittaa numeroon p. 040 661 7126  tai tulla vastaanotolle ilman lähetettä/ajanvarausta. Sähköisen ajanvarauksen kautta on muutamia aikoja viikossa mahdollisuus varata etukäteen.

Käynnillä arvioidaan lyhyellä käynnillä (20min) hoidontarve ja oikea hoitotaho.

Avoimen vastaanoton aikana ei oteta vastaan päihtyneitä potilaita, aloiteta pitkäaikaisia lääkityksiä, arvioida laitoskatkaisuhoidon, -kuntoutuksen tai asumispalveluiden tarvetta. Avoimen vastaanoton sairaanhoitaja ei myöskään ota kantaa toimeentulo- ja asumisjärjestelyihin.

Ryhmätoiminta on tavoitteellinen hoitomuoto, mikä tukee potilaan kuntoutumista ja arjessa selviytymistä. Ryhmämuotoinen hoito voi toimia jatkohoitomuotona yksilökäynneille.

Korvaushoito on opioidiriippuvaisten hoidontarpeen arviointia ja hoidon toteuttamista, joka perustuu korvaushoitoasetukseen 33/2008.

Pistosvälineiden vaihtotoimintaa toteutetaan Valtioneuvoston tartuntataudeista antaman asetuksen (2 luku 6 §) mukaisesti, maanantaista torstaihin klo 10–11,  käy odottamaan yksikön pääovelle (ovi on lukittuna) ja ilmoittaudu henkilökunnalle. Vaihtotoimintaa toteuttavat sosiaaliterapeutti sekä päihdesairaanhoitajat asiakastyönsä ohessa.

Punkalaidun
Ryhmätoimintaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.
Lisätietoja toiminnasta p. 040 827 2415 Kati Yli-Perttula.

Sairaanhoitajan vastaanotto mielenterveys- ja päihdeasiakkaille Punkalaitumen terveysasemalla tiistaisin ja torstaisin.
Lisätietoja Hanneli Koski, sairaanhoitaja p. 040 665 6948, puhelinaika ma-to klo 11–11.30

 Mielen maisema -harjoituspolku on Sotesin Mielenterveys- ja päihdepalveluiden lahja 10-vuotiaalle Sastamalalle. Haluamme tukea kuntalaisia elämään tietoisesti tässä ja nyt. Olemme laatineet 10 erilaista tietoisuustaito -tyyppistä harjoitusta keskustan rantapoluille. Reitti lähtee Hopun urheilupuiston päästä jatkuen Kaalisaareen ja sieltä Sylvään rantaan ja kohti Vammaskosken siltaa. Mielen maisemat jatkuvat sillan jälkeen Pappilan rantaa kohti seurakuntataloa.


Toivomme rentouttavia hetkiä mielenmaisemissa!