Asumispalvelut ja laitoshoito

ERITYISASUMISPALVELUT

Erityisasumispalvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille mielenterveys- ja/tai päihdeasiakkaille tai muille pitkäaikaissairaille, joilla on sairaudestaan johtuen erityisiä vaikeuksia selviytyä itsenäisessä asumisessa.  Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 § perusteella järjestettävää sosiaalipalvelua. Palvelu on kuntouttavaa palvelua, jonka tavoitteena on henkilön toimintakyvyn palauttaminen sille tasolle, että itsenäinen asuminen onnistuu mahdollisten avopalveluiden turvin. Asumispalveluiden tarve ja sopiva palvelu arvioidaan aina yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan, hoitavan tahon ja mahdollisesti myös läheisverkoston kanssa. Asumispalveluiden tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Palveluiden tavoitteena on toimintakyvyn lisääminen ja valmentaminen itsenäiseen asumiseen.

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut hankkii asumispalvelut palvelusetelillä tai ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta. Tavoitteena on järjestää soveltuvin asumispalvelu silloin, kun avohoidon tukitoimet ja palvelut eivät ole riittäviä, tai että kuntoutumisen jälkeen henkilö voi siirtyä joko kevyemmin tuettuihin asumispalveluihin tai itsenäiseen asumiseen. Erityisasumispalveluihin ei kuulu vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella järjestettävät asumispalvelut tai ikäihmisten asumispalvelut.


 Lisätietoa:

  Palveluohjaaja Sari Marjamaa puh. 0405403280   sari.marjamaa@sastamala.fi 

* johtava sosiaalityöntekijä  puh. 0400 237 739 

 

Erityisasumispalveluiden palvelusetelituottajarekisteri

Palvelupyyntö erityisasumispalvelut