A

Sosiaalipäivystys

Ma-pe klo 8-16 puh. 050 536 7764 

Muina aikoina puh. 0500 625 990 tai puh. 112 hätäkeskus

Sosiaalipäivystyksen asiakkaita ovat kaikki kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua tarvitsevat henkilöt.

Voit ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, kun haluat tehdä lastensuojeluilmoituksen tai tarvitset kiireellistä apua ja neuvontaa

  • lastensuojeluun
  • elämänhallintaan tai asumiseen (esim. huoli aikuisen tai vanhuksen pärjäämisestä tai selviytymisestä kotona)
  • perhekriiseihin
  • äkilliseen traumaattiseen kriisitilanteeseen, onnettomuuteen tai muuhun järkyttävään tapahtumaan (esim. läheisen kuolema, läheisen tai oma vakava sairastuminen, väkivalta tai tulipalo)
  • perheväkivaltaan
  • mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvissä asioissa

Aikuissosiaalityö palvelee Sastamalan ja Punkalaitumen alueen aikuisia ja perheitä.

Jos olet uusi asiakas, kysy apua puhelimitse Sosiaalikeskuksen ajanvarauksesta ja neuvonnasta, joka on
avoinna ma-ke ja pe klo 9-11 sekä to klo 9-11 ja 12-14 puh. 03 5213 4114 . Sosiaalikeskuksen sähköpostiosoite on sosiaalikeskus@sastamala.fi .

Jos sinulla on jo nimetty omatyöntekijä, asiointi tapahtuu hänen kanssaan ajanvarauksella.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Yhteydenoton voi tehdä aikuisesta tai lapsesta. Viranomaisen tehdessä pyynnön tarvitaan
tuen tarpeessa olevan henkilön suostumus. Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon
on kuitenkin otettava, kun 

  1. henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan tai
  2. kun kyse on lapsen edusta, myös aikuisen asiassa.

Lastensuojeluilmoituslomake

Lastensuojeluilmoituksen ja ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulaissa. Mikäli ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut yhteyttä sosiaalihuoltoon, hänen ei samojen syiden perusteella tarvitse tehdä erikseen lastensuojeluilmoitusta. Lastensuojeluilmoitus on kuitenkin tehtävä viipymättä, jos asianosaiset eivät suostu yhteydenottoon ja lastensuojelulain 25 §:n kriteerit täyttyvät.

Lastensuojelulaki 2007/417, 25 § (Finlex)

Henkilötietopyyntöä ja henkilötietojen korjauspyyntö
Luettelo henkilörekistereistä

Lapsiperhe!

Tarvitsetko apua tai tukea?

Haastaako lapsiperheen arki ja kaipaatko lisätietoja tai keinoja perheenne elämäntilanteen tueksi? Voit saada ohjausta ja neuvonta olemalla yhteydessä lapsiperheiden sosiaalipalveluihin Pyydä apua-napin kautta.

Kysymyksesi voi liittyä omaan tilanteeseesi, perheenjäsenesi, lapsesi, ystäväsi tai muun läheisesi tilanteeseen.

Ota yhtettä Pyydä apua! -napin kautta.

pyydäapua

Yhteydenottopyyntösi menee perhepalveluiden työntekijälle, joka soittaa sinulle 1-3 arkipäivän kuluessa.