A

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on tukea ikäihmisen selviytymistä päivittäisissä toimissa asiakkaan kodissa tai ryhmäkodeissa. Kotihoito auttaa sairauden hoidossa, edesauttaa asiakkaan ja tarvittaessa häntä hoitavan omaisen tai läheisen omien voimavarojen käyttöä sekä järjestää tarvittavat tukipalvelut. Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

Kotihodon asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä ikäneuvon neuvontapuhelimeen p. 040 733 3949. Puheluihin vastataan arkisin klo 8.30-16.00.

Asiakasohjaaja tekee laaja-alaisen palvelutarpeen arvioinnin. Palvelutarpeen arviossa käytetään RAI-toimintakykymittaristoa. Asiakasohjaaja laatii yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa palvelusuunnitelman, josta ilmenee palvelujen sisältö ja toteuttamistapa; asiakkaan, omaisen/läheisen ja ammattilaisen osuus sekä ulkopuolisten tuottamat asiakkaan erikseen maksamat tukipalvelut. Palvelusuunnitelman laadintaa ohjaa kuntouttavan työotteen periaate. RAI- toimintakykyarviointi tehdään puolivuosittain tai asiakkaan tilanteen muuttuessa ja tarkistetaan palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitelman ajantasaisuudesta ja toteuttamisesta vastaa nimetty omahoitaja yhdessä asiakasohjaajan/ikäihmisten avopalvelujen esimiehen kanssa.

Kotihoidon palvelukuvaus

Yhteisöasumisen palvelukuvaus

RAI prosessi

Kotihoidon kriteerit

Kotihoidon palvelut myöntää alueen asiakasohjaaja palvelutarpeen arvioinnin pohjalta ja perustuen yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiin kriteereihin. Säännöllisen kotihoidon tarve arvioidaan aina asiakkaan kotona asiakkaan haastattelun ja toimintakykymittarin (RAI) avulla.

Tarkemman kuvauksen asiakkaalle räätälöitävästä kotihoitopaketista saa alueen asiakasohjaajalta palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

Palvelun maksullisuus

Säännöllisestä kotihoidosta peritään asiakkaan nettokuukausitulojen ja käytettävän palvelun määrän mukainen kuukausimaksu. Tilapäisestä kotihoidon käynnistä peritään yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistama käyntihinta.

Esimies, ikäihmisten avopalvelut:

Esimiesten puhelinajat ovat ma-to klo 8.30-14.00 ja pe 8.30-11.00. Kotikäyntien, neuvotteluiden ym. aikana puhelimiin ei vastata.

Riitta Kukkula p. 050 561 8419, puhelinaika ma-to klo 8.30-14.00 ja pe 8.30-11.00.
Vammala

vs. Heidi Pieniniemi p. 050 469 6112, puhelinaika ma-to klo 8.30-14.00 ja pe 8.30-11.00.
Kiikoinen, Mouhijärvi, Suodenniemi

Kaija Koivula p. 050 520 4212, puhelinaika ma-to klo 8.30-14.00 ja pe 8.30-11.00.
Kiikka, Keikyä

vs. Maria Seppä p. 050 560 8090, puhelinaika ma-to klo 8.30-14.00 ja pe 8.30-11.00.
Punkalaidun

 

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajarekisteri