A

Tukipalvelut

Kotona asumisen tueksi järjestetään erilaisia tukipalveluita asiakasohjaajan tekemän palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Yhteydenottopyynnöt asiakasohjaukseen ensisijaisesti ikäihmisten neuvontapuhelin Ikäneuvon kautta, joka vastaa arkisin klo 8.30-16.00. p. 040 733 3949.

Kotihoidon tukipalvelujen myöntämistä ohjaa yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat kriteerit.

Tukipalveluihin kuuluu mm. ateria-, turvapuhelin-, kylvetys- ja asiointipalvelut. Tukipalvelut tuotetaan osin ulkopuolisten palveluntuottajien toimesta.

Ateriapalvelu

Sotesin alueella kotiin tuotettavan ateriapalvelun järjestää Servi.

Tervetuloa Servin kotipalveluateria-asiakkaaksi

Turvapuhelinpalvelu

Sotesin alueella turvapuhelinlaite- sekä hälytyskeskuspalvelut tuottaa tällä hetkellä Addsecure.

Asiointipalvelu

Kauppapalvelut tuotetaan yhteistyössä Sastamalan alueella Työteekin ja Punkalaitumen alueella Työpajan kanssa.

 

tukipalveluhinnasto 1.1.2022 alkaen

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelusetelituottajarekisteri

Kuukausittainen erittely koneellisesta lääkejakelusta  Lomake(pdf)

Kuukausittainen erittely koneellisesta lääkejakelusta  Lomake(word)