A

Päivätoiminta ja kuntouttava jaksohoito

 

Päivätoiminta on ikäihmisten terveyttä, toimintakykyä, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista tukevaa, ennaltaehkäisevää palvelua. Ryhmämuotoinen toiminta on suunniteltu kotona asuville ikäihmisille, joiden toimintakyky on heikentynyt. Toiminta tukee ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia ja kotona asumista.


Päivätoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta sekä lisätä voimavaroja arjessa pärjäämiseen. Päivän aikana on tarjolla kuntosaliharjoittelua, liikuntatuokioita ja ulkoilua sekä erilaisia viriketoimintoja ja esityksiä.

 

Päivätoimintaan hakeutuminen

Päivätoiminnan palvelukuvaus

Hakemus päivätoimintaan

 

Päivätoiminnan toimipisteet

Punkalaidun

vs. esimies, ikäihmisten avopalvelut, Maria Seppä p. 050 560 8090

lisätietoja antaa päivätoiminnan ohjaaja p. 050 594 0489

Sastamala

Esimies, ikäihmisten avopalvelut, Mari Jokela p. 040 624 1903

Mouhijärvi, Suodenniemi, Kiikka, Keikyä ja Kiikoinen
lisätietoja antaa päivätoiminnan ohjaaja p. 040 631 5936

Vammala
lisätietoja antaa päivätoiminnan ohjaaja p. 050 366 2912

 

Kunto-Hoppu ja Kunto-Pakari

Kunto-Hoppu Sastamalassa ja Kunto-Pakari Punkalaitumella tuottavat kuntouttavaa lyhytaikaista jaksohoitoa, jota järjestetään kotona annettavien palvelujen tueksi. Toiminta on ennaltaehkäisevää kuntouttavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja edistää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Asiakasta tuetaan pitämään yllä hänen päivittäisessä toiminnassa tarvitsemiaan taitoja, kuten esim. hygienian hoitoa, fyysistä liikunnallisuutta, terveyden ylläpitämistä, asiointia sekä käden taitoja. Toimintaryhmiin osallistuminen ehkäisee syrjäytymistä ja tukee kanssakäymistä muiden kanssa sekä tarjoaa virikkeellistä toimintaa. Kunto-Pakarin ja Kunto-Hopun hoitajat antavat ikäihmisille tietoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa ja ohjaavat mm. apuvälineiden käytössä. Asiakkaita rohkaistaan ja kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan ja heitä ohjataan ja neuvotaan mm. itsehoitoon, ulkoiluun ja terveellisiin ruokailutottumuksiin liittyvissä asioissa. Fyysistä toimintakykyä tuetaan ja parannetaan sekä ohjatun liikunnan, kuntosaliharjoittelun että ulkoilun kautta. Lisäksi on mahdollisuus saada palveluohjausta.