A

Kuljetuspalvelut

Palveluliikenne

Palveluliikenne ja muut linja-autovuorot

Ensisijainen liikkumista tukeva kuljetusmuoto on Palveluliikenne.

Sastamalan sisällä kaikki voivat matkustaa reittibusseilla tai palveluliikenteen vuoroilla. Kuntakeskusten välejä kulkevat reittivuorot liikennöivät tiheimmin Sastamalan koulupäivinä ja palveluliikenne (asiointiyhteydet kyliltä kuntakeskuksiin) ajaa ympäri vuoden. Reittivuorot ajetaan ilmoitettuina päivinä ilmoitettua reittiä pitkin. Palveluliikenteen kyyti puolestaan pitää tilata etukäteen, jotta palvelu voidaan räätälöidä täsmälleen asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain (SHL 14 § ja 23 §) mukaisia yksilöllisiä liikkumista tukevia kuljetuspalveluita järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään kutsuperiaatteella toimivaa palveluliikennettä tai muuta julkista liikennevälinettä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia.

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat tarveharkintaisia ja määrärahasidonnaisia. Kuljetusten kustannuksista vastaa pääosin kaupunki. Matkustaja maksaa kyydistä kulloinkin voimassa olevan bussitaksan mukaisen maksun.

Palvelua haetaan hakemuksella.

Lisätietoja antavat asiakasohjaajat

Maria Haavisto p. 050 545 0412, (Omaishoito)

Kirsi Tuominen p. 040 670 9047, (Hyynilä, Kaukola, Keikyä, Kiikka, Kiikoinen, Liuhala, Mouhijärvi, Myllymaa, Pehula, Suodenniemi)

Teija Suuniittu p. 040 507 2543, (Vammalan keskusta)

Katri Sorjamäki p. 040 667 5276, Punkalaidun ja Sastamala (Ellivuori, Häijää, Illo, Karkku, Kutala, Kärppälä, Roismala, Sammaljoki, Stormi, Tyrväänkylä, Vammalan pohjoinen)

 

Asiakasohje Shl-kuljetuspalvelu

Asiakasohje Shl-kuljetuspalvelu sotaveteraaneille

Hakemus, yksilöllinen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu yli 65-vuotiaille (taulukon lukemisjärjestyksessä ongelmia)

Hakemus, yksilöllinen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu yli 65-vuotiaille, näytöllä täytettävä (avaa ja tallenna)