A

65 vuotta täyttäneiden omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea pitkä- tai lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen, jos

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai huolenpitoa
  • hoidettavan omainen tai hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon vaatimuksia
  • omaishoito yhdessä tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista
  • omaishoidontuen kriteerit täyttyvät

Voit hakea omaishoidontukea ilman erillistä hakuaikaa joko verkossa Omaolo - palvelun kautta tai alla olevalla lomakkeella. Omaolokyselyn avulla saat selville, oletko oikeutettu omaishoidontukeen:

Omaolo, tee arvio

Tee hakemus. Kun hakemus on saapunut asiakasohjaukseen, hän ottaa teihin yhteyttä ja sopii kotikäynnin ajankohdan.

Omaishoidontukihakemus

Omaishoidontukihakemus, näytöllä täytettävä

65-vuotta täyttäneiden omaishoidontuen ohjeistus (tiedosto ei ole saavutettava)

Mikäli Teillä on kysyttävää, yhteydenottopyynnöt ensisijaisesti ikäihmisten neuvontapuhelin Ikäneuvon kautta, joka vastaa arkisin klo 8.30-16.00. p. 040 733 3949.

 

Omaishoitajan vapaiden palvelusetelituottajarekisteri