A

Rauhankoti

Rauhankoti, Mouhijärvi

Rauhankoti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. Hoito ja hoiva on suunnattu ikäihmisille, joilla on fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintakyvyn alenemisia niin, etteivät he enää selviydy kotona. Rauhankodissa pyritään tukemaan asukkaiden omatoimisuutta mahdollisuuksien mukaan ja luomaan turvallinen asuinympäristö. Toimintaa ohjaa kodinomaisuus, asukaslähtöinen työskentely sekä toimintatapojen kehittäminen.

Tavoitteena on asukkaan elämänhallinnan tukeminen ja edistäminen sekä asumisen turvaaminen kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Rauhankoti tukee asukkaan asumista mahdollisimman itsenäisesti toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää asukkaan hyvinvointia ja turvallista asumista henkilökohtaisen palvelusuunnitelman mukaisesti.

 

Yhteystiedot:

Lampistentie 21, 38460 Sastamala (Mouhijärvi)

Hoitajat 040 138 2529, 040 138 2530

Sairaanhoitaja 040 767 9366

Esihenkilö Anu Parikka p. 040 730 1365, anu.parikka@sastamala.fi
Rauhankodin facebook

Rauhankoti, Mouhijärvi