A

Toimintaterapia

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapian tavoitteena on kokonaiskehi­tyksen tukeminen, johon sisältyy motoris­ten, sensoristen ja psykososiaalisten valmiuksien kehittyminen. Toimintaterapeutti arvioi pääasiassa lapsen sensomotorisia valmiuksia, jotka ovat pohja­na hahmotuksen, motoristen taitojen ja puheen kehitykselle. Toimintaterapia toteutetaan vastaanotolla sekä tarvittaessa koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä.

Toimintaterapian kohderyhmä on lapset, joilla on havaittu viivettä iänmukaisten taitojen oppimisessa tai jollakin kehityksen osa-alueella, esimerkiksi karkea- tai hienomotoriset vaikeudet, aistiyli- tai aliherkkyydet, arjen toimintojen ongelmat, hahmottamisen haasteet, puutteelliset leikkitaidot, oman toiminnan ohjailu ja keskittymisen pulmat.

Sastamalassa toimintaterapia keskittyy alle kouluikäisiin ja alakouluikäisiin lapsiin. Toimintaterapia-arvioon tarvitaan lähete, jonka voi tehdä terveydenhuollon ammattilainen esim. lääkäri, terveydenhoitaja tai kasvatus-/opetusalan ammattilainen esim. varhaiskasvatuksen erityisopettaja, koulupsykologi. Toimintaterapia on maksutonta.

Lasten toimintaterapian vastaanottotilat sijaitsevat Tays Sastamalan puolella.

 

Yhteystiedot:

Toimintaterapeutti Elina Aarno-Kaisti puh. 040 138 2502, tavoitettavissa pääsääntöisesti ma-to

Sotesi, Kuntoutuspalvelut, toimintaterapia

Itsenäisyydentie 2 b

38200 Sastamala

 

Aikuisten toimintaterapia

Aikuisten toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan selviytyminen mahdollisimman itsenäisesti päivittäisen elämän tilanteista. Toimintaterapiassa arvioidaan asiakkaan suoriutumista, harjoitellaan arkipäivän toimintoja ja pyritään mahdollistamaan asiakkaan osallistuminen hänelle merkityksellisiin toimintoihin. Omatoimisuutta tukevia ratkaisuja pyritään löytämään mm. pienapuvälineillä.

Terapia toteutuu vastaanottokäynteinä, kotikäynteinä tai terveyskeskuksen osastoilla. Toimintaterapian aikuisasiakkailla on pääasiassa neurologinen sairaus tai vamma, tai käden toimintakyvyn rajoituksia. Toimintaterapiaan tarvitaan hoitavan lääkärin lähete. Toimintaterapia on maksutonta.

Aikuisten toimintaterapian vastaanottotilat sijaitsevat Tays Sastamalan puolella.

 

Yhteystiedot:

Toimintaterapeutti Iida Sinisalo puh. 0400 802 861

Sotesi, Kuntoutuspalvelut, toimintaterapia

Itsenäisyydentie 2 b

38200 Sastamala