A

Kuntoutuksen ohjaus

Kuntoutuksen ohjaaja tukee, neuvoo ja ohjaa kuntoutujaa ja hänen läheisiään muuttuneessa elämäntilanteessa.

Kuntoutuksen ohjaaja arvioi asiakkaan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa hänen toimintaympäristössänsä.  Työssä hyödynnetään kansainvälistä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF viitekehystä. Arvioiden avulla selvitään asiakkaiden kuntoutuksen ja palveluiden tarvetta.  Tavoitteena on varmistaa toimiva ja tarkoituksenmukainen kuntoutus ja palvelukokonaisuus.  Työ on yhteistyötä niin asiakkaan, ammattilaisten kuin viranomaisten kanssa. Työssä tarvitaan tietämystä terveydenhuollon, sosiaalityön sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmästä, lainsäädännöstä sekä eri asiakasryhmien erityispiirteistä.

Sotesissa kuntoutuksen ohjaajan tehtävänä on etenkin asiakkaan ohjanta ja neuvonta työ ja palvelujen koordinointi.

Kuntoutuksen ohjaus on asiakkaalle maksutonta. Yhteydenoton voi tehdä joko asiakas itse tai jokin kuntoutus- ja palveluverkostoon kuuluva ammattihenkilö.

Yhteystiedot

Kuntoutuksen ohjaaja Monica Tiisala

Itsenäisyydentie 2 b, 38200 Sastamala

puhelinaika ma-ke klo 9-10 p. 050 370 2246