A

Kuntoutuksen ohjaus

Sotesissa kuntoutuksen ohjaaja toimii asiantuntijana tiiviissä yhteistyössä kuntoutujien, heidän läheistensä, viranomaisten ja muiden ammattilaisten kanssa. Tehtävänä on myös huomioida yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Keskeisiin tehtäviin kuuluu kuntoutujien kuntoutumisvaihtoehtojen ja mahdollisuuksien selvittäminen ja niiden palveluiden pariin ohjaaminen. Kuntoutuksen ohjaaja tekee kuntoutujien toimintakyvyn arviointia, samoin apuvälineiden ja asunnonmuutostöiden arvioita. Toimintakykyarviossa korostetaan ICF-toimintakykyluokituksen käyttöä mahdollisten kuntoutussuunnitelmien hyödyntämiseksi. Toimintakykyarvio tehdään yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa.

Kuntoutuksen ohjaaja tukee kuntoutujaa sekä hänen läheistään arjessa selviytymisessä ja tukee sosiaalista toimintakykyä sekä osallisuutta. Kuntoutuksen ohjaajan tehtävänä on asiakkaan osallistaminen hänen arjessaan ja kuntoutuksessaan. Kuntoutuksen ohjaaja käyttää työvälineenään voimavaralähtöistä työskentelymallia.

Kuntoutustyöryhmän jäsenenä kuntoutuksen ohjaaja valmistelee osaltaan esityksiä sekä huolehtii toimenpiteistä päätöksen mukaisesti.

Kuntoutuksen ohjaus on asiakkaalle maksutonta ja lähetettä ei tarvita.

Kuntoutuksen ohjauksen käynnistyminen voi tapahtua hoitavan tahon tai asiakkaan omasta aloitteesta sekä kuntoutusverkostoon kuuluvan ammattihenkilön aloitteesta.

Yhteystiedot

Kuntoutuksen ohjaaja Tuija Lindholm, puh. 050 370 2246, poissa toistaiseksi ja sijaisena osastonhoitaja Katariina Tavast p. 040 516 9119

Itsenäisyydentie 2 b, 38200 Sastamala