A

Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa veteraanin toimintakykyä sekä parantaa elämän laatua. Kuntoutuksen painopistettä on viime vuosina siirretty laitoskuntoutuksesta avokuntoutukseen. Tavoitteena on säännöllinen vuosittain toteutuva kuntoutus.

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää alueellaan asuville rintamaveteraaneille kuntoutusta valtion myöntämän määrärahan puitteissa. Sotainvalidien (invaliditeetti vähintään 10 %) kuntoutuksesta vastaa edelleen Valtiokonttori.

Kuntoutusmuodot:

1. Avokuntoutus:

  • Fysioterapiaa ja/tai jalkahoitoa kuntouttajan vastaanotolla tai kotikäynteinä.
  • Päiväkuntoutusta
    • järjestetään 10 kuntoutuspäivän sarjoina Vammalassa Hopun palvelukeskuksen päivätoiminnassa ja Punkalaitumen Pakarilla.
    • aviopuolisolla on mahdollisuus osallistua yhdessä rintamaveteraanin kanssa päiväkuntoutukseen.

2. Laitoskuntoutus:

  • Kuntoutuslaitoksissa ja kylpylöissä 10-14 vuorokauden kuntoutusjaksoina. Veteraanin toiveesta kuntoutusjakso voidaan järjestää yhdessä veteraanin aviopuolison kanssa.

Rintamaveteraanikuntoutusta haettaessa tarvitaan:

  • Rintamaveteraanien kuntoutushakemus, joita saa kaikilta lääkärien vastaanotoilta. Hakemukseen on hyvä kirjata toive kuntoutusmuodosta, -paikasta ja ajankohdasta.
  • Lääkärin laatima yksilöity tutkimus- ja hoitomääräys tai kuntoutussuunnitelma

Rintamaveteraanikuntoutusta voi hakea ympäri vuoden. Hakemukset toimitetaan perusterveydenhuollon sosiaalityöntekijälle, joka toimii veteraanikuntoutusten yhdyshenkilönä. Kuntoutukseen valitsemisesta lähetetään päätös veteraanille kotiin.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä Leena Rajakallio p. 040 505 4611.