Lomakkeet, ohjeet ja määräykset

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista ja taata alueen asukkaille laadukas asuinympäristö. Määräysten toteutumista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka voi halutessaan siirtää valtaa alaiselleen viranhaltijalle.

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen (Sotesin) jäsenkuntien (Punkalaidun ja Sastamala) yhteiset ympäristönsuojelumääräykset (pdf)

Ympäristönsuojelun ohjeet ja lomakkeet

Ympäristöluvat, lomakkeet ja ohjeet ymparisto.fi
Yleinen ilmoitusmenettely, eläinsuojat ymparisto.fi
Yleinen ilmoitusmenettely, muut ymparisto.fi
Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ymparisto.fi 
Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta ymparisto.fi
Rekisteröintimenettely, lomakkeet ja ohjeet ymparisto.fi
Maa-ainesten ottaminen, lomakkeet ja ohjeet ymparisto.fi
Maa-ainesten ottaminen, naapurin kuuleminen Lomake (pdf)
Ilmoitus lannan aumavarastoinnista Lomake (word)
Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa Lomake (word)
Rannan ruoppaus, ohjeet ja sähköinen ilmoitus ymparisto.fi

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa

 
Ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (ELY) ymparisto.fi
Ilmoitus jätteen pienimuotoisesta hyödyntämisestä maarakentamisessa (kunta) Lomake (word)

Öljysäiliöt

 
Hakemus öljysäiliön maahan jättämiseksi Lomake (word)
Pidä huolta öljysäiliöstäsi -ohje Pirkanmaanpelastuslaitos.fi
Vastuu farmarisäiliöstä -ohje Pirkanmaanpelastuslaitos.fi

Vesihuollon lomakkeet

 
Vapautushakemus verkostoon liittämisvelvollisuudesta Lomake (word)
Ohje vapautushakemuksen täyttämiseen (pdf)  
Haja-asutuksen jätevesien lomakkeet, ohjeet ja määräykset