A

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus


Ensisijainen neuvonta ja ohjaus annetaan Ikäneuvo-puhelimessa. Ikäneuvon puhelinpalvelussa tehdään myös alustavaa palvelutarpeen arviointia. Palveluun voi olla yhteydessä ikäihmiset tai heidän läheisensä. Kuntakohtaisen palveluohjauksen lisäksi puhelinpalvelusta saa myös yleistä ohjausta ja neuvontaa.

Matalankynnyksen palveluissa Ikäpisteellä ja Juttutuvassa ikäihmiset saavat ohjausta ja neuvontaa kasvotusten. Ikäpisteet ovat ikäihmisten kohtaamispaikkoja, jotka tukevat ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Mikäli ikäihminen tarvitsee laaja-alaista palvelutarpeen arviointia, ohjautuu hän asiakasohjaukseen. Asiakasohjaaja sopii asiakkaan kanssa kotikäynnin ja arvioi palveluiden tarpeen. Asiakasohjaaja toimii palveluiden koordinoijana ja tarvittavien palveluiden käynnistäjänä.