A

iPana- sähköinen äitiyskortti

Sotesin äitiysneuvoloissa on käytössä sähköinen äitiyskortti raskaudenseurannassa kaikille äitiysneuvolaan tuleville uusille asiakkaille. iPanaÄitiyskortti on digitaalinen versio pahvisesta kortista. Palvelu helpottaa asiakkaan, neuvolan ja synnytyssairaalan välistä tiedonkulkua, sillä iPana Äitiys on käytössä myös Taysissa.

Odottava äiti saa tunnuksen iPana-ohjelmaan, kun hän varaa aikaa äitiysneuvolaan. Äitiysneuvolan terveydenhoitaja ohjaa tarvittaessa äitiyskortin käytössä.

Odottaja täyttää ensimmäiselle neuvolakäynnille palvelussa:

Esitietolomakkeen:

  • henkilötiedot, lähiomaisen tiedot, taustatiedot ja 1. neuvolakäynti sekä laskettu aika
  • pitkäaikaissairaudet, suvun sairaudet, tartuntataudit, leikkaukset, toimenpiteet sekä pitkäaikainen lääkitys
  • terveystottumukset, lääkeaineallergiat, aikaisemmat raskaudet, erityistä aikaisemmissa raskauksissa

Kyselyt:

  • alkoholi
  • päihteet
  • ravitsemus ja liikunta

Neuvolakäyntien seurantatiedot, tutkimusten tulokset, sikiön vointia koskevat merkinnät ja sikiöseulontoihin liittyvät tutkimustiedot tallentuvat palvelun äitiyskortti-osioon. iPana Äitiys -korttiin tallennetaanmyös mahdolliset kotona tehtävät verensokerin ja verenpaineen mittaustulokset. Äiti voi pitää sähköisessä palvelussa omaa henkilökohtaista raskauspäiväkirjaa ja keskustelupalstalla voi jutella muiden odottajien kanssa. Lisäksi palvelussa on tietopankki. Toisella vastaanottokäynnillä äidille tulostetaan lompakkoversio raskauden perustiedoista, jota odottajan tulee pitää mukana koko raskauden ajan. Halutessaan hän saa tulostettua palvelusta tiedot "pahvikortiksi" tai laajemmaksi koosteeksi muistona raskausajasta ja synnytyksestä. Äiti pääsee katsomaan raskautensa tietoja palvelusta myös raskauden päättymisen jälkeen.