A

Tartuntatautien ehkäisy

Tartuntatautihoitajan tehtävänä on edistää potilas-/asiakasturvallisuutta sekä henkilöstön turvallisuutta. Tartuntatautihoitaja toimii tiiviissä yhteistyössä tartuntataudeista vastaavan lääkärin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin infektioyksikön kanssa sekä tekee yhteistyötä eri yksiköiden kanssa mm. kotihoidossa, päiväkodeissa ja kouluissa. 

Tartuntatautihoitajan puoleen kannattaa kääntyä silloin, kun on kysyttävää yleisvaarallisista tartuntataudeista (esim. salmonella, shigella, meningokokki, tuberkuloosi ja hepatiitit), epäilee ruokamyrkytystä tai tarvitsee muuta tartuntatauteihin liittyvää neuvontaa ja/tai hygieniaohjeita. Lakisääteisen tartuntatautien torjuntatyön tarkoituksena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä sekä ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Tartuntataudeista vastaava hoitaja, hygieniahoitaja Marketta Kulonpää, marketta.kulonpaa@sastamala.fi, puh. 040 824 0874,ma-pe virka-aikana. Muina aikoina yhteydenotot hoidon tarpeen arvioinnin kautta.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Antti Wallgren, antti.wallgren@sastamala.fi

Koronapandemian ajan tartuntataudeista vastaavina lääkäreinä toimivat myös lääkärit Satu Miettola satu.miettola@sastamala.fi ja Akusti Hautala akusti.hautala@sastamala.fi.